Expositie Thea Dam

Kunstuitleen Artotheek18 verzorgt met grote regelmaat een expositie in het winkelcentrum De Biggelaar in Roosendaal. In de maand juni 2013 exposeert Thea Dam een selectie uit haar werk.

Thea Dam (Nieuwerkerk, 1956) voltooide aanvankelijk een opleiding Grafische Kunsten aan Academie St. Joost. Later legde zij zich toe op het creëren van vazen en allerhande sierobjecten uit ogenschijnlijk waardeloze materialen. Porseleinen beeldjes, zijdebloemen en afgedankt serviesgoed; alles wordt herverwerkt in de meest wonderlijke voorstellingen.

Hierbij laat zij zich inspireren door follies: excentrieke bouwwerken die hun hoogtijdagen vierden op de negentiende-eeuwse landgoederen. Oorspronkelijk werden follies gekenmerkt door hun nutteloosheid, maar ook hier weet zij een nieuwe betekenis aan te geven. Traditionele gebruiksvoorwerpen als vazen worden getransformeerd tot sierobjecten middels zelfontwikkelde technieken, waarbij ambachtelijkheid en concentratie een grote rol spelen.

Het werk van Thea Dam heeft reeds de nodige waardering gekregen. Jarenlang werden diverse vazen geëxposeerd bij Studio Hergebruik te Rotterdam, naast het werk van vermaarde ontwerpers. Tegenwoordig maken haar creaties deel uit van de vaste opstelling in de winkel van het Dordrechts Museum.

Sinds kort legt zij zich ook toe op het vervaardigen van mobiles. In Artotheek 18 worden, naast vazen en follies, deze mobiles voor de eerste maal geëxposeerd.

Rick Lelieveld

Kunstuitleen Artotheek18 neemt ook deel aan BERGENKUNST. Elke eerste zondag van de maand, het is dan koopzondag in Bergen op Zoom, is er een expositie in onze vestiging aan de Lievevrouwestraat. Op zondag 7 juli 2013 exposeert Rick Lelieveld.

Beeldend kunstenaar Rick Lelieveld (1963) woont en werkt in Bergen op Zoom.

Aan het einde van de jaren tachtig begon hij als aquarellist en ontwerper/vormgever van het lokale vastenavondfeest. In de uitvoering hiervan wordt het dagelijkse leven op een surrealistische wijze verbeeld. Dit was een ware voedingsbodem voor zijn rijkelijk aanwezige fantasie en verbeeldingskracht.

In zijn huidige werk zijn deze eigenschappen nog steeds aanwezig. Hij schildert nu met olieverf op paneel. Zijn realistisch uitgevoerde figuren zijn vaak geplaatst in een vervreemdende omgeving waarin geometrische patronen van vlakken, blokken en bollen een functie krijgen. Het werk heeft dan ook vaak een droomachtige sfeer. Uitgangspunt is de mens, zijn emoties, de aantrekkingskracht tussen man en vrouw vaak aangevuld met wat half verborgen humor.

Zondag 7 juli 2013 van 13:30 tot 16:30 uur

www.rick-lelieveld.nl

Jonge filosoofjes

Cultuureducatie is voor alle leeftijden.

Op basisschool Berkenveld in Heerle buigen jonge filosoofjes zich over een kunstwerk van Artotheek18.

Een paar onbevangen uitspraken van enkele leerlingen van groep 4:

 “Kunst is niet altijd mooi.”

“Kunst is iets met gevoel.”

“Je kunt er iets van jezelf in doen.”

Artotheek18 krijgt geen subsidies

In tegenstelling tot wat onlangs in een artikel in BNdeStem stond vermeld, wordt Kunstuitleen Artotheek18 niet gesubsidieerd.

In 2007 hebben wij besloten vrijwillig afstand te doen van alle subsidies die wij kregen. We hebben deze subsidies overgedragen aan de toen door ons opgerichte stichting CBKWB.

Dat het CBKWB nu door het wegvallen van subsidies zal ophouden te bestaan treft ons dan ook zeer, te meer daar wij al die jaren heel goed hebben samengewerkt op het gebied van cultuureducatie.

Cultuureducatie is belangrijk; jonge mensen op een professionele manier in contact brengen met kunst is een van de doelstellingen van Kunstuitleen Artotheek18.