Artotheek18 krijgt geen subsidies

In tegenstelling tot wat onlangs in een artikel in BNdeStem stond vermeld, wordt Kunstuitleen Artotheek18 niet gesubsidieerd.

In 2007 hebben wij besloten vrijwillig afstand te doen van alle subsidies die wij kregen. We hebben deze subsidies overgedragen aan de toen door ons opgerichte stichting CBKWB.

Dat het CBKWB nu door het wegvallen van subsidies zal ophouden te bestaan treft ons dan ook zeer, te meer daar wij al die jaren heel goed hebben samengewerkt op het gebied van cultuureducatie.

Cultuureducatie is belangrijk; jonge mensen op een professionele manier in contact brengen met kunst is een van de doelstellingen van Kunstuitleen Artotheek18.