De Etalage

AlexKiefmeijer

In de maand juni 2014 is er een expositie van Alex Kiefmeijer in De Etalage van Artotheek18 in winkelcentrum De Biggelaar in Roosendaal. Een kleine impressie van deze expositie vindt u hier bij onze foto’s op de website.

ALEX KIEFMEIJER

Mijn werk begint met niets.
Ik aanschouw het niets, een leeg vlak.
Er moet gevonden worden, ontdekt, geschapen.
Geïnspireerd door: Schrifturen, verval, herhaling, structuren, beweging, muziek, geluid e.d. probeer ik nieuwe dingen te laten groeien.

Door met een materie een kras, lijn, vlak of vlek op mijn beelddrager te zetten heb ik de rust en stilte gebroken.
Ik ben de strijd aangegaan en wil proberen bij te dragen alles een eigen plaats te laten vinden, een eigen handschrift, een soort van voetspoor achter te laten.
Misschien wel opzoek naar dezelfde rust en stilte die het had, maar dan met iets van mezelf.
Over tekst als weefsel.
Mystiek in tekens en schrifturen.
Over ontstaan en niet ontcijferd schrift.
Over eenheid en hoeveelheid.
Oneindig volume.
Ritme en patronen.

Er stroomt iets verder en er blijft iets achter.
Mijn beeld brengt iets voort wat je niet ziet en telkens verbergen ze de context.
Schrift, lijnen, vlakken die samen een nieuw beeld vormen.
Soms op een moment op zoek naar stilte.
Toe-eigenen en combineren.
Tijd stilzetten om alles nog eens goed te bekijken.
Het begin zet de juiste toon, maar scheppend ontstaan veranderingen.

website:- www.alexkiefmeijer.com