BergenKunst: Fred de Ron

BergenKUNST

Als schilder is Fred de Ron sinds 1986 actief. Vooral geïnspireerd door de POP-art heeft hij een eigen, herkenbare stijl ontwikkeld, gekenmerkt door een sterke beeldtaal, krachtige penseelstreek en expressief kleurgebruik. Hij heeft op diverse plaatsen geëxposeerd (o.a. Gent, Hoorn en Middelburg), steeds met zeer lovende recensies in de pers.

Het schilderwerk van Fred de Ron, dat zich laat omschrijven als klassiek-modern, ontstaat steeds in reeksen, die gemaakt worden tijdens uitbarstingen van onbedwingbare expressiedrang. Periodes die steeds worden afgewisseld met periodes van (schijnbare) rust, meestal van enkele jaren, waarin de Ron zich vooral projectmatig bezighoudt met allerhande, voornamelijk muzikale, activiteiten. Ondertussen borrelen de ideeën, jeuken de handen, lonken de materialen, totdat een klein vonkje genoeg is om het kruitvat te ontsteken. Deze manier van werken voorkomt het zichzelf herhalen en het vervallen in een routine. Het routineus produceren van beeldend werk ziet hij als de grootste valkuil van een kunstenaar. Voornaamste doel is het vanzelfsprekend (laten) ontstaan van dubbele bodems, die de nieuwsgierigheid van de toeschouwer prikkelen; de ene keer de botsing, dan weer synthese tussen twee realiteiten. Soms wordt de onderlaag bijna geheel weg geschilderd, soms krijgen  bestaande materialen door minimale behandeling, aanpassing of combinaties al een bijzondere, nieuwe identiteit. Vooral dit laatste komt voort uit het meer ruimte geven aan de visie dat niet alleen verf, maar vrijwel elk denkbaar materiaal geschikt kan zijn om een compositie vorm te geven. Sinds 2006 overheerst de drang om weer de nadruk te leggen op het pure schilderen: Back to Basic. Grote linnen doeken, en schilderen! Overwegend mensen; portretten, modellen, met voor de goede kijker/verstaander altijd een verhaal. Expressief geschilderd, confronterend door harde vormen, wilde toets, indringende beelden, passie. Beelden die iets oproepen in de toeschouwer: verwondering, onrust, verbazing of, wellicht, bewondering…

In 2005 mocht Fred, als 25ste winnaar, de Bergse prestigieuze cultuurprijs voor professionele kunstbeoefenaars, de Sakkoprijs, in ontvangst nemen.
Een gedeelte van het juryrapport luidt:
“Vanuit een voortdurende scheppingsdrang grijpt Fred naar pen, penseel, gitaar – of welk instrument dan ook – om zijn verhalen te vertellen en verbeelden. Hij maakte talloze schilderijen in popart stijl en schreef een reeks musicals die zowel in Bergen op Zoom als elders in het land werden en worden opgevoerd. Ook is Fred een begenadigd en enthousiast uitvoerend musicus.
a
fredderon1